HORGÁSZREND 

ÉRVÉNYES: 2024.02.03.-tól

A "Borza Völgye" Horgász Egyesület közgyűlése módosította a hatályos horgászrendet, melyet egységes szerkezetben, az alábbiakban teszünk közzé. Betartása az egyesület minden tagjára, valamint a tavon horgászó valamennyi horgászra nézve kötelező. Ezen horgászrend nem mentesíti a horgászokat az Országos Horgászrend szabályai alól! A horgászrendet minden horgásznak aki a tavon horgászik ismernie kell, a horgászrend nem ismerete nem mentesíti a horgászt a felelősségre vonás alól!A Horgászrend bármilyen mértékű megsértése fegyelmi eljárást von maga után. A fegyelmi eljárás lefolytatása a fegyelmi bizottság hatásköre! Az a horgász, aki bárminemű szabálysértést követ el, és azt az egyesület társadalmi halőre megállapítja, annak a horgászatot haladéktalanul be kell fejeznie, és a területi jegyét a halőrnek át kell adnia, aki intézkedik a fegyelmi bizottság felé a fegyelmi eljárás lefolytatása ügyében. A fegyelmi eljárás lefolytatását a fegyelmi bizottság végzi, aki a fegyelmi döntésről a szabálysértő horgászt 2héten belül értesíti.

Csónakokkal kapcsolatos szabályok: A tavon elhelyezett csónakokat névtáblával és az éves csónakjegy megváltásakor kapott sorszámmal kell ellátni. Az a csónak amelyik vízretételkor nem rendelkezik a fenti adatokkal, a tavon nem használható, aki ennek ellenére ezt megteszi az szabálysértést követ el. A vízi közlekedésre alkalmatlanná váló csónakokat a tulajdonosnak kötelessége eltávolítani, ellenkező esetben az ELNÖKSÉG megsemmisítteti. A csónakokat csak a csónakkikötőben lehet tartani, más helyen a csónak tárolása tilos. A csónak tulajdonosa köteles a területi engedély vagy az állami horgászjegy befizetésével egyidejűleg 8000.-Ft/év kikötői díjat fizetni. Ha a csónakkikötőben jelöletlen, tulajdonosi adatokat nem tartalmazó csónak van az adott év 04.30. napját követően, akkor azt az egyesület a vízből kiszedi, az továbbiakban nem használható, a tulajdonosa elveszíti csónakhasználati jogát. Az ilyen csónakot a tulajdonosnak saját költségén el kell szállítania, amennyiben ezt az írásos felszólítás ellenére nem teszi meg, úgy a csónak -egyéb megállapodás hiányában- az egyesület tulajdonába kerül

Meglévőkön kívül új csónakot a vízre tenni tilos! Aki ezt a szabályt megszegi fegyelmi vétséget követ el!

A csónakokat minden évben 04.01. napig megfelelő állapotban vízre kell helyezni.

Csónakot vagy csónak helyet eladni lehet, azonban az ilyen szándékot az egyesület elnöksége felé a tógazdán keresztül írásban kérelmezni kell, új csónakhasználati jog csak az egyesület elnökségének hozzájárulásával lehetséges. Az új csónakhasználati jogért egyszeri 20.000.-Ftos kikötő fenntartási díjat kell fizetni, amit az engedély megadását követően kell megfizetni.

Csónakból csak úszós módszerrel, illetve a pergetésre engedélyezett időszakban pergetéses módszerrel szabad horgászni.

A csónakos horgász, a bójával megjelölt, -más horgász által etetett- horgászhelyet 10m-nél közelebb nem közelítheti meg, és a horgászni sem horgászhat ezen 10m sugarú körön belül.

Csónakos horgásznak is rendelkeznie kell a csónakban a jelen horgászrendben meghatározott halvédelmi eszközökkel.

Pergetéses horgászmódszer alkalmazása esetén a jelen horgászrendben meghatározott halvédelmi eszközök alkalmazása ajánlott, de nem kötelező

Általános horgászattal kpcsolatos szabályok: Horgászni minden nap 0-24 óráig lehet, de az a horgász aki éjszakára (napnyugtát követően) érkezik, illetve éjszaka is maradni szeretne annak a beíró füzetbe érkezéskor be kell írni, hogy hány éjszakát fog itt tölteni. (Pl: 1É, 2É….stb.) Aki ezt nem teszi meg az fegyelmi vétséget követ el. Éjszakai horgászat napnyugtától napkeltéig tart. Az éjszakai horgászat során a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani! Csónakból való éjszakai horgászat csak folyamatosan kivilágított csónakból lehetséges. Aki az éjszaka során a csónakot nem, vagy nem folyamatosan világítja ki, az fegyelmi vétséget követ el! Amennyiben éjszaka valaki csónakból horgászik, akkor ellenőrzés esetén az ellenőrző személyhez kell mennie, akkor is, ha a horgászatot egy időre fel kell függesztenie!

A tó befagyásától a kiolvadásig nem lehet horgászni, illetve az adott év februárjában a horgászat nem engedélyezett.

A parti horgászhelyek határai a tó mindkét partján táblával meg lesznek jelölve, a táblákon túl horgászni nem lehet.

A felnőtt tag 03.01-11.30.-közötti időszakban napi 2db méretkorlátozott halat és 3kg egyéb halat foghat. A heti fogható mennyiség megegyezik a napi fogható mennyiséggel.

December hónapban heti 1db ponty vagy amúr vihető el, január hónapban a tóból ponty és amúr nem vihető el, a horgászatuk természetesen engedélyezett, de a kifogott halat minden esetben vissza kell dobni. Rgadozó hal elvitele természetsen ebben az időszakban is engedélyezett a heti mennyiségi korlát betartása mellett.

Az a horgász, aki megfogta a hétre engedélyezett mennyiséget, a horgászatot azon a napon be kell fejeznie, de a hét többi napján horgászhat, de halat nem vihet el.

Területi engedéllyel rendelkező horgász esetében a harcsa nem számít bele a fogható darabszámba! Minden megfogott harcsát a tóból el kell vinni, visszaengedni nem szabad.

A felnőtt tag éves szinten max. 25 db méretkorlátozott halat foghat.

Az ifjúsági tag és a horgászfeleség heti 2db, napi 1db méretkorlátozott halat foghat.

Gyermek horgász szülői felügyelettel max. egy bottal horgászhat, de tetszőleges módszerrel.

Az ifjúsági tag és a horgászfeleség éves szinten max. 13db méretkorlátozott halat foghat.

Sportjeggyel rendelkező horgász, a tóból halat nem vihet el!

A harcsa méretkorlátozástól függetlenül elvihető, de az elvitt harcsa darabszáma nem számít bele , és az éves fogható méretkorlátozott hal mennyiségébe

Amennyiben a horgász a napi engedélyezett méretkorlátozott mennyiséget megfogta, a horgászatot köteles abbahagyni, egyéb halra sem horgászhat!

Október 1.- jan. 31 időszakban a tagok számára pergetéses horgászmódszer engedélyezett! Egyéb időszakban ezt a módszert alkalmazni tilos!

A tavon megépített 3db faház (1-es,5-es,7-as) csak előzetes foglalás esetén használható, a faházakhoz az előttük lévő horgászhely is tartozik. A foglalási rendről, külön tájékoztató készül, amely jelen horgászrend melléklete lesz, illetve a borzato.hu oldalon keresztül lesz elérhető. Foglalás csak internetes felületen keresztül elektronikusan lesz elérhető. Egyesületi vagy sportjegyyel rendelkező vendég horgász ezeket a helyeket csak akkor használhatja, ha a faházra is érvényes foglalással rendelkezik, vagy ha a hely nincs lefoglalva. Amint a foglalás regisztrálva lett és a helyet lefoglaló horgász megérkezik, akkor az addig foglalás nélkül ott horgászó horgásznak a helyet el kell hagynia. A foglaltsági táblázatot mindenki számára elérhetővé teszi az elnökség az egyesület internetes felületein.

A horgászatot egymás zavarása nélkül kell végezni, foglalható horgászhely továbbá a 2,3,4,6 hely, itt azonban a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, ha valaki lefoglalta a horgászhelyet, de ott épp valamelyik egyesületi tag horgászik, akkor meg kell várnia, amíg az ott horgászó tag a horgászatot befjezei, vagy egy másik helyet választ.

A horgászhelyet minden horgász köteles tisztán tartani, a horgászat befejezése után a szemetet mindenkinek el kell szállítani, aki ezt nem teszi meg az súlyos fegyelmi vétséget követ el, ami fegyelmi eljárást von maga után! A horgászat befejezését követően a faházaknál szemét nem lehet. A horgászat befejezését követően azt az ott horgászónak el kell szállítania, még akkor is, ha azt nem ő hagyta ott, ha a tógazda szemetet talál a helyen és a horgász a horgászhelyet már elhagyta, azonnal fegyelmi eljárást kezdeményez utolsó ott horgászó horgásszal szemben, ami minden esetben 10.000.-FT pénzbírságot és egyéb fegyelmi szankciókat von maga után.

Behordásos horgászmódszer engedélyezett, sebfertőtlenítő, és pontymatrac használata kötelező!

Sebfertőtlenítővel és pontymatraccal minden horgásznak rendelkeznie kell! Nagytestű -visszaengedendő- halak tekintetében használata kötelező! A Felszerelést a horgászrendben megjelölt személyek ellenőrízhetik, azok hiánya fegyelmi eljárást von maga után.

1 horgász maximum 1db bóját használhat a horgászhelyének megjelölésére, az így megjelölt horgászhely 10m-es körzetében a horgászat más horgász számára tilos.

Ponytymatracnak használatra alkalmas állapotban a horgászhelyen rendelkezésre kell állnia.

A pontos súlymeghatározás miatt minden horgásznak rendelkeznie kell mérleggel.

Aki a horgászrendben felsorolt eszközökkel nem rendelkezik, az a tavon horgászatra nem jogosult.

Aki nagytestű halat fog, az a parton mérlegelésig köteles azt úgy elhelyezni, hogy a hal mechanikai sérülést nem szenvedhet (pontymatrac, egyéb sérülést akadályozó eszköz). Aki ezt nem tartja be az fegyelmi vétséget követ el! A kifogott halat nappal betárolni nem lehet, azt fényképezés után azonnal vissza kell engedni. Éjszaka csak nagyméretű pontyzsákban lehet tárolni a reggeli fényképezésig!

Súlykorlátozások: a tóból nem vihető el: süllő, csuka 4kg-nál nagyobb, ponty 4kg-nál nagyobb, amur esetében a 50cm-nél kisebb és a 6kg-nál nagyobb egyedek!

KOI pontyot a tóból elvinni tilos!

Ezüstkárászt a tóba vissza engedni tilos!

A horgászegyesület által a Borza tavon szervezett horgászversenyeken fogott halakat, fajra és méretre való tekintett nélkül, mérlegelést követően sérülésmentesen a vízbe vissza kell engedni !

Az egyesület a tagok részére minden évben kötelező társadalmi munkát rendel el, a társadalmi munkákat évi két alkalommal előre meghatározott időpontban tartja. Az időpontokat a megfelelő megjelenési helyeken közzé fogja tenni. Aki a meghatározott időpontokon nem tud részt venni a társadalmi munkán, azoknak lehetőségük van minden hónap utolsó szombatján április 01.-től október 30.-ig is eleget tenni ilyen irányú kötelezettségének. Aki nem akar a társadalmi munkán részt venni, az megválthatja 10000 Ft/év díjért. A következő évben egyesületünknél csak az kaphat engedélyt, aki vagy az itt meghatározott díjat befizette, vagy a társadalmi munkán részt vett. A 70év feletti horgásztársaknak társadalmi munkán nem kell részt venniük.

Általános halvédelmi előírások

Jelen előírások betartása, minden tavon horgászó horgásztárs számára kötelező, függetlenül

attól, hogy milyen kézséggel vagy módszerrel horgászik, és hogy milyen jeggyel rendelkezik.

Nagyméretű pontymatrac használata kötelező: a pontymatrac mérete min 0,8 m2 kell, hogy legyen és vastagsága min.2cm.

Minden horgásznak rendelkeznie kell 1db ún. pontyzsákkal vagy mérlegelő zsákkal, amelyben a nagytestű halakat biztonságosan meg lehet mérni. A pontyzsák mérete min 1m2 szövése pedig maximum 0,5x0,5cm. Merítáhálóban mérlegelni a halat tilos.

Sebfertőtlenítő használata kötelező, azzal minden horgásznak rendelkeznie kell, meglétét a halőrök bármikor ellenőrízhetik.

Fonott zsinór használata békés halas horgászatra tilos, fonott zsinór max. előkének és max. 30cm hosszban alkalmazható.

Sportjeggyel, vagy "bojlis" módszerrel horgászó horgászokra vonatkozó speciális halvédelmi előírások

A jelen horgászrendben foglaltakon túlmenően, azok a horgászok akik a fenti körbe tartoznak nekik, a nagyhalállományunk fokozott védelme érdekében a fentieknél szigorúbb előírásokat határozunk meg, amelyek betartását halőreink fokozottan ellenőrizni fogják.

Pontybölcső vagy min. 20cm magas merev falú pontymatrac használata kötelező.

Mérlegelő zsák használata kötelező, halat lemérni kizárólag abban lehet.

Versenyek:

- 12 órás éjszakai verseny 2024.04.30. 18.00- 2024.05.01 06 óráig

- 1. bojlis 2024.06.18-06.23

- 24 órás verseny 2024.08.03. 08.00 - 2024.08.04 8.00 óráig

- 2.bojlis 2024.09.17-22.

Sportjegyre vonatkozó szabályok: Sportjegyet kizárólag a Borza weboldalán lehet vásárolni!

Sporthorgász napijeggyel horgászni egész évben 0-24 óráig lehet - kivéve amikor a tó be van fagyva, illetőleg február hónapban-.

Sporthorgász jegy /hal elvitelére nem jogosít, csak békés halas horgászat és harcsa horgászat engedélyezett/: 5500.-Ft sporthorgász jeggyel 0-24 óráig lehet horgászni!

Faház bérleti díja 3000.-Ft/nap

Éves engedélyek:

Éves területi engedély: 55.000.-Ft

Egyesületi tagdíj: 5.000,-Ft

Tófentartás : 8000.-Ft

Kikötőfentartás 8000.-Ft

Éves állami jegy + szövetségi hozzájárulás: 13000 .-Ft –

Éves sporthorgász területi engedély: 50.000 ,-Ft

Új tag belépő: 40.000,-Ft

Tagfentartó: 10.000,-Ft /csónak elhelyezésre nem jogosít/

Ifjúsági és horgászfeleség területi engedély: 21.000,-Ft

Ifjúsági és horgászfeleség egyesületi tagdíj: 2.500,-Ft

Gyermek éves területi jegy: 1.000,-Ft

- 70 ÉV FELETTI HORGÁSZ ESETÉBEN LEHETŐSÉG VAN 30.000 Ft-ért területi jegyet váltani, ebben az esetben a fogható halmennyiség a normál halmennyiség fele.

Csak területi jegyet 2024 évtől nem lehet vásárolni, tehát a tavon csak egyesületi tagsággal rendelkező horgász, vagy sportjeggyel rendelkező horgász horgászhat.Az egyesületünk felé a tagfelvételt lehet írásban kérelmezni. A beadott kérelmekről az elnökség saját hatáskörben dönt, és a beadott kérelem elbírálásáról 15napon belül tájékoztatja a jelentkezőt.

Általános szabályok:A tavat a horgászok csak a Müller-pusztai bejárat felől közelíthetik meg,. A tó bejáratánál be- és kilépést rögzítő füzet van elhelyezve. Az érkező horgász olvashatóan bejegyzi érkezésének időpontját és nevét. Távozáskor bejegyzi a távozás idejét, a kifogott, vagy visszaengedett (5kg feletti) halak súlyát és db számát. Aki ennek nem vagy nem pontosan tesz eleget , attól a tógazda, illetve az ellenőrzéssel megbízott személy, az engedélyt bevonja és feljelentést tesz. Gépkocsival mindenki csak saját felelősségre parkolhat a tó környezetében, azért felelősséget az egyesület nem vállal! A horgászhelyeket megközelíteni kerékpárral és motorkerékpárral ( nem járó motorral) lehet, a motor és a kerékpár a horgászhelyen tárolható, de csak úgy, hogy az a tavon horgászókat nem zavarhatja. A horgászhelyeket kizárólag a Müller-puszta felöli bejáraton lehet megközelíteni, a másik bejárat nem használható csak és kizárólag a versenyek idején.Versenyek alkalmával, illetve a be és kipakolás időtartamára a horgászhelyeket autóval is el lehet foglalni, de a horgászat ideje alatt a járműveket a parkolóban kell tartani.Aki a fenti horgászrend bármely pontját megsérti, az fegyelmi vétséget követ el, aminek elbírálásáról a fegyelmi bizottság intézkedik!

Ellenőrzésekkel kapcsolatos szabályok: Az egyesület társadalmi halőröket alkalmaz, a horgászattal kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése céljából. A társadalmi halőrök: Nyisztor Márk, Kovács Attila, Gyarmati Sándor, Baksa Anett, Treutz Konstantin, Nagy Zoltán, Az éjszakai, és a nappali ellenőrzésre felhatalmazott személyek továbbá: Bohner Gábor, Bohner Ferenc, Morvai Ferenc, Till Gábor, Demhardt Balázs, Maul Zoltán, Baksa Zsolt, Nagy ZoltánAz itt megnevezett személyeket az elnökség felhatalmazza, hogy akit szabálytalanságon érnek, annak az engedélyét haladéktalanul elveheti, és további ügyintézésre a fegyelmi bizottság részére átadja, aki a szabálysértést követően 2héten belül dönt a fegyelmi ügyben. Minden horgász kötelessége, ha bármely horgásztársnál szabálytalanságot tapasztal, haladéktalanul értesítenie kell a tógazdát. Az éjszakai ellenőrzéseket véletlenszerűen mindenféle bejelentés nélkül lehet végezni. A beírási naplót a tógazda kéthetente átadja a ELNÖKSÉG által kijelölt személynek összesítés céljából. Az összesítés alapján a tógazda ellenőrizni tudja horgászokat és a fogási naplójukat. Az összesítést havonta a hirdetőtáblán közzé lesz téve így a horgászoknak is lehetősége van az esetleges szabálytalanságok észlelésére.
A HE felhatalmazza a bólyi polgárőrséget, hogy a horgászrendben rögzített szabályok betartását ellenőrizhesse!

Jelen horgászrendben nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak!

2024.02.03 Borza HE elnöksége